Wat is Branding

Wat is Branding?

Een brand bestaat uit de verwachtingen, de perceptie en de emoties die het creëert in het hoofd van anderen wanneer zij een naam, product of logo zien of horen. Microsoft, Nike, Toyota, Volvo en Coca-Cola vertellen ons hoe zij willen dat anderen hun producten ervaren. Deze organizational brands communiceren hoe onze perceptie en verwachtingen over hun producten eruit dienen te zien. De verwachting die wordt geschept is het begin van de customer relationship, oftewel de relatie met de klant. Het zet de toon en is heel bepalend voor alle latere interactie en transacties.

Verspil niet al jouw tijd en geld aan marketing & sales zonder jouw brand te maximaliseren. In het privé leven, net als in het zakenleven, is branding effectiever, krachtiger en duurzamer dan marketing & sales. Brands zijn erg belangrijk en krachtig geworden doordat ze leiderschap tonen. Brands weten waarvoor ze staan en communiceren dit aan de wereld. Dat kan inspirerend zijn, maar is in elk geval onderscheidend.

Wist je dat:

  • De gemiddelde persoon in Noord Amerika aan meer dan 3000 brand boodschappen per dag blootgesteld wordt?
  • Mensen bereid zijn 9% tot 12% meer te betalen voor een brand die zij kennen en vertrouwen?
  • Dat de brand Coca-Cola ongeveer de helft van de totale marktwaarde van de organisatie beslaat?

Hoe kan het zijn dat een brand, wat ontastbaar is, zoveel waard kan zijn? Dit komt omdat branding gebruik maakt van symbolen. Elk symbool staat ergens voor. Een symbool staat voor een identiteit, voor een visie, een missie en niet te vergeten voor waarden. Waarden zijn onze drijfveren in het leven. Daar bevind zich onze motivatie. Wanneer we onze waarden weten over te brengen aan de wereld en men herkent zich in deze waarden, voelt diegene verbinding.

Laten we het voorbeeld van Nike nemen… Niet veel mensen weten dat Nike uit het oude Grieks komt en de Godin van de overwinning is, wat Victorie betekent. De merk Nike heeft waarden zoals het geloven in jezelf, doorzetting, elegantie en teamspirit, dat in de schoen worden weerspiegeld. Dit zijn waarden die elke sporter nastreeft. Mensen zijn op zoek naar betekenis en zingeving. Als je dit in het dagelijks leven kunt incorporeren, wordt jouw product veel meer dan een tastbaar ding.